Trafik Çözüm Önerileri

  blog_1

  Trafiğin istenilen seviyeye gelmemesindeki başlıca unsurlar;

  1-) Dünyaya baktığımızda araç sayısının km'ye oranla kara yolunun azlığı, bunun yanı sıra, Vatandaşlrımızın Demir yolu, hava, deniz taşımacılığına özendirme ve yönlendirme yapılmaması, bunun yanında yük ve yolcu taşımacılığının sıklıkla kara yolunda yapılması,

  2-) Özellikle ülkemizdeki trafik konusundaki bürokrasiye önem vermemiz gerekir. Çünkü kara verme organları trafik konusunda çok fazla ilgili değiller, bu sebeplede çeşitli bahaneler öngörüp yapılması ve olması grrekenlerin diğer kurumlara pas atarak biz görevimizi yaptık ama diğer kurumlae bu konuda yeteersizve ilgisiz demeleri, ibrde bunun yanında mevzuatla ilgili bahaneler ve maddi gider bahanelerini öne sürmeleri,

  3-) İlk okul ve devamında gelen orta ve lise düzeyinde trafik konusunun çok fazla işlenmemesi, Üniversitelerde trafik veya ulaşım konusunda yüksek lisans ve doktora düzeyindeki çalışmalara gelişmiş ülkeler ile aynı oranda önem verilmemesi,

  4-) Trafik denetimlerinin insana dayalı bir şekilde daha denetimsel ve kişisel beceriye dayalı yapılmaması,

  5-) Kişilerin trafikteki hal tavır ve davranışlarının yani Performansa dayalı bir denetim sisteminin uygulanmaması, ödüllendirme ve personeli motive edici düzenlemelerin yeterince uygulanmaması,

  6-) Trafikte görevli personelin eğsozt gazına maruz kaldığı bilinmektedir. İş güvenliği ve çalışanların sağlık şartlarının korunması anlamında, uygulamanın olmaması, bu konuda gerekli tedbirlerin yeterince alınmaması,

  7-) Kış şartlarında gece vakti uygulama yapmak için aydınlatılmış kontrol ceplerinin olmaması,

  8-) Kontrollerde sürücülerin tamamına aynı kriterlerin (ölçütlerin) uygulanmaması, imtiyazlı grupların olması,

  9-) Trafikten men edilen araçların gereğinin yapılması için ekiplerin görev yerlerinden ayrılmaları ve gereken önem ve hassasiyetin verilmemesi mağduriyetin giderilmemesi,

  10-) Sürücülerin yeterli trafik eğitimi almamaları, olması gerektiği şekilde sürücü belgesi sınavına tabi tutulmamaları, 24 saat esasında etkin ve etkili bir denetim yapılamaması, cezaların ve puanlarının caydırıcı bir şekilde düzenlenmemesi,

  11-) Trafik denetimlerinde elektronik sistemlerden faydalanılmamasıdır.

  Bilgi almak istiyorum